Laboratoř Valtice s.r.o. vznikla v polovině roku 2021 odštěpením od Nemocnice Valtice s.r.o.

Navázala na dlouholetou tradici, kdy od začátku šedesátých let byla součástí akutní lůžkové části nemocnice. V devadesátých letech došlo ke změně z akutních lůžek na lůžka následná.

Laboratorní segment začal poté naplno využívat spolupráci s externími odbornými ambulancemi a začal zajišťovat služby v rámci svého regionu.

Laboratoř Valtice s.r.o. smluvně spolupracuje se sítí klinických laboratoří MeDiLa spol. s r.o.

Našim klientům, zejména z řad lékařů, zdravotnických zařízení, zaměstnavatelů, ale i jednotlivců, kteří hledají nadstandardní péči, nabízí široké spektrum v následujících odbornostech:

  • Biochemie
  • Imunochemie
  • Imunologie
  • Hematologie
  • Mikrobiologie
  • Molekulární biologie (PCR)
  • Genetika
  • Histologií
  • Alergologie/imunologie

Laboratoř nabízí ucelenou škálu možností komunikace (elektronický i papírový sběr požadavků a předávání výsledků, telefonické konzultace a osobní návštěvy).

Pracovní postupy a pravidla v laboratoři jsou nastaveny a dodržovány v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 – Zdravotnické laboratoře – požadavky na kvalitu a způsobilost. Laboratoř Valtice s.r.o. prochází pravidelně audity ze strany akreditačního orgánu Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).