Kde odevzdat vzorek?

V případě, že potřebujete předat vzorek biologického materiálu laboratoři, můžete tak učinit na našich pracovištích, kde naleznete provozní dobu a kontakty.

Zobrazit pracoviště

piktogram vyšetření mužů a žen Vyšetření mužů a žen
piktogram bezbariérový přístup Bezbariérový přístup
piktogram vyškolený personál Vyškolený personál
piktogram výtah Výtah

Jak se připravit na odběr

Nezapomínejte, že spolehlivost Vašich laboratorních výsledků závisí také na Vaší přípravě před odběrem.

 

Odběr krve

 1. Min. 8 hodin před odběrem vzorku krve

  • min. 8 hodin před odběrem krve nejezte, nekuřte a nepožívejte alkoholické nápoje.
  • Na odběr nechoďte po noční směně.
 2. Před odběrem vzorku krve

  • Před odběrem pijte neslazené tekutiny, abyste byli dobře hydratovaní. (neslazený černý čaj, voda).
  • Min. 15 min před odběrem dodržujte fyzický klid.
  • V případě speciálního vyšetření obdržíte od lékaře, případně v laboratoři při objednání na odběr, pokyny pro přípravu (např. omezení některých potravin, dodržování diety apod.).
  • Před odběrem prosím informujte odběrové sestry o užívaných lécích, o alergiích na náplast nebo dezinfekci.

Odběr moči

 1. Příprava před odběrem vzorku moče

  • Odběr moče proveďte do speciální nádobky, kterou dostanete od lékaře.
  • Nádobku před použitím neotvírejte.
  • Pro vyšetření nepoužívejte lahvičky od léků ani jiné skleněné či plastové lahvičky z domácnosti, omezíte tak riziko kontaminace a znehodnocení Vašich vzorků.
  • V období menses jsou výsledky moče ovlivněny. Při akutním onemocnění není menses překážkou vyšetření, tuto informaci sdělte personálu odběrového centra.
 2. Vlastní odběr vzorku moče

  • Před odběrem vzorku moče si omyjte ruce i genitálie čistou vodou bez použití mýdla.
  • Při použití odběrové nádobky odkládejte víčko tak, aby nebylo kontaminováno okolím.
  • Vzorek ranní moče získáte spontánním vymočením. Úvodní proud moči nechte odtéct do toalety, následující (střední) proud moči zachyťte do odběrové nádobky, nedotýkejte se vnitřku nádobky.
 3. Po odběru vzorku moče

  • Po odběru nádobku uzavřete původním víčkem (před odběrem jej neodkládejte na vnitřní stranu).
  • Umyjte nádobku a znovu si umyjte ruce.
  • Nádobku s močí do 1 hodiny doručte k vašemu lékaři nebo do laboratoře, případně nádobku s močí uchovejte v lednici (4°C), nejdéle však do 3 hodin od vymočení.

 

Další vyšetření

Zátěžový test oGTT pro těhotné

I zdravá žena může být během těhotenství v důsledku hormonálních změn ohrožena tzv. těhotenskou cukrovkou.

Více

Zátěžový test oGTT pro dospělé

Informace pro pacienty, kterým ošetřující lékař doporučil absolvovat zátěžový test pro diagnostiku cukrovky, tj. vyšetření…

Více

Sběr moče za 24 hodin

Informace jsou určeny pacientům, jimž lékař doporučil vyšetření, které hodnotí funkci ledvin.

Více

Vyšetření PSA

Informace jsou určeny pacientům, jimž lékař doporučil vyšetření prostatického antigenu, který vyžaduje odběr krve za…

Více

Test na okultní krvácení ve stolici

Tímto testem může být prokázáno okultní, tedy oku neviditelné krvácení. Vyšetření je možné provést bez dietní přípravy. O…

Více

Albumin v moči

Tyto informace jsou určeny pacientům, jimž lékař doporučil speciální vyšetření stavu ledvin.

Více