Informace jsou určeny pacientům, jimž lékař doporučil vyšetření, které hodnotí funkci ledvin.

Sběr moče za 24 hod

Tyto informace jsou určeny pacientům, jimž lékař doporučil vyšetření, které hodnotí funkci ledvin.

Účel vyšetření

Ve vzorku 24 hodin sbírané moče budou stanoveny důležité látky dle ordinace lékaře za účelem zjištění jejich výdeje (ztráty) za 24 hodin.

Sběr moče má probíhat přesně 24 hodin, nejlépe od rána jednoho dne do rána druhého dne. Správný sběr moče je nejdůležitější podmínkou správného vyšetření.