Další služby

Svoz laboratorních vzorků

  • Zajistíme svoz laboratorních vzorků v předem stanovených časových intervalech, které nastavujeme s ohledem na Vaše potřeby a podmínky preanalytické fáze požadovaného spektra vyšetření.
  • V případě, požadavku na mimořádný svoz (mimo sjednaný harmonogram), kontaktujte prosím informační centrum příslušné laboratoře

Odběrový materiál

  • Pro spolupracující lékaře zajišťujeme bezplatně materiál potřebný k odběru vzorků, jejich uchování a převozu.
  • Materiál, který distribuujeme si můžete objednat prostřednictvím Objednávky odběrového a spotřebního materiálu, kterou vyplněnou předejte svozovému řidiči.

Služby IT

  • Zajistíme zprovoznění a proškolení elektronické komunikace žádanek o laboratorní vyšetření do laboratoře a výsledkových listů zpět k Vám.
  • Zajistíme komplexní IT řešení pro Vaši ambulanci včetně ambulantního systému.
  • Zajistíme elektronickou komunikaci s pojišťovnami, ČSSZ, e-recept, e-neschopenku včetně zajištění nezbytného osobního kvalifikovaného certifikátu.

Pro více informací kontaktujte konzultanta laboratorních služeb.